Równości szans, płci i zapobieganie dyskryminacji w POWER 2014-2020

Na stronach http://www.efs.gov.pl wisi projekt programu operacyjnego, który zastąpi dotychczasowy POKL; POWER: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Prześledziliśmy co tam jest napisane na temat róności szans, równosci płci i zapobiegania dyskryminacji. Wiele nie ma, konkretów brak. Ale na tym poziomie pewnie więcej nie da się napisać, poza kilkoma zgranymi formułami. Równość i brak dyskryminacji jest zasadą horyzontalną,…

Czym jest »marksistowska ideologia gender« oraz »seksualizacja dzieci«?

Dwa lata temu ukazał się „Gość Niedzielny” z ogromnym hasłem tytułowym Gender wypacza umysły. Wówczas większość z nas – zajmujących się kwestiami genderowymi na uczelniach, w instytucjach naukowych, pomocniczych, państwowych – potraktowała to jako kuriozum. Trochę się pośmialiśmy, pokpiliśmy i zapomnieliśmy. Nikt nas o nic nie zapytał a my sami przywdzialiśmy maskę kpiny i ironii,…

Symulacje zarządzania różnorodnością

Na naszych szkoleniach ważniejsza niż teoria pozostaje refleksja i praktyka toteż postanowiliśmy podzielić się z wami autorskim ćwiczeniem symulacyjnym, które przeprowadzamy na zakończenie jednego z modułów szkoleniowych. Nazywamy je „Zadanie kryzysowe”. Przeznaczone jest dla około 8 osób, sześciu przyjmujących poniżej wskazane role oraz dwojga obserwatorów. Zadanie można przeprowadzić w każdej sali. Czas trwania jest różnorodny,…

Nihil novi, czyli zasada równych szans kobiet i mężczyzn w UE i w Polsce

  Polityka równych szans kobiet i mężczyzn to jedna z polityk horyzontalnych Unii Europejskiej. Każde państwo członkowskie, a więc także Polska, zobowiązane jest do funkcjonowania w oparciu o przepisy zapobiegające dyskryminacji ze względu na płeć.  Ich podstawą staje się zawarty w 1957 roku Traktat rzymski ustanawiający Wspólnotę Europejską. Polska do Unii Europejskiej wstąpiła 47 lat później,…

może partyjkę?

Jak tylko zobaczyliśmy, że Fundacja Przestrzeń Kobiet opracowała i wydała grę planszową, „Krakowski Szlak Kobiet”, od razu zaczęliśmy się starać o udostępnienie jednego z egzemplarzy na potrzeby prowadzonych przez nas zajęć. Otrzymaliśmy go bardzo szybko. Więcej czasu zajęło nam przetestowanie i rozsmakowanie się w poruszaniu na planszy. W końcu przed puszczeniem gry w ruch w…

Angelina przez media błogosławiona

Opublikowanie przez Angelinę Jolie tekstu-wyznania My Medical Chioce w NYT rozpętało medialną burzę. I dobrze. Rzadko zdarza się, by »jedynką« we wszystkich serwisach była wiadomość o hollywoodzkiej gwieździe. Chyba, że jest to news dotyczący jej śmierci. W przypadku Angeliny Jolie nie jesteśmy wcale tak daleko od tematyki śmierci. W końcu śmiertelna choroba jest tematem ważnym i niestety tabuizowanym  toteż jej gest…

Przedłużamy długi weekend

Wszystkim w głowach jeszcze majówka, więc dziś postanowiliśmy zaserwować trochę informacji o ekologii. Zdarza nam się prowadzić warsztaty z CSR, z szerszej niż równościowa tematyki. W kwietniu mieliśmy przyjemność pracować nad świadomością ekologiczną pracowników i pracowniczek jeden z firm. Były dyskusje, studium przypadków i gry. Wam udostępniamy podkład – prezentację z ciekawymi zdjęciami,  interesującymi odnośnikami i sporą dawką tekstu, nawet zbyt dużą jak na…