BIEG NIEPODLEGŁOŚCI NA ZNAK RÓWNOŚCI

Miejsce: Poznań, Malta (start: 13.30) Data: 11 listopada Godzina: 13.30 Dystans: 5 km Start/meta: skrzyżowanie ul. Wiankowej z trasą spacerową Malty. [ważna informacja dla wszystkich uczestniczek i uczestników – spotkamy się trochę niżej/dalej od skrzyżowania ul. Wiankowej z trasą spacerową Malty. Start biegu będzie bliżej Malty Ski – poznacie nas po czerwonym namiocie; zmianę sponsoruje budowa…

Równości szans, płci i zapobieganie dyskryminacji w POWER 2014-2020

Na stronach http://www.efs.gov.pl wisi projekt programu operacyjnego, który zastąpi dotychczasowy POKL; POWER: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Prześledziliśmy co tam jest napisane na temat róności szans, równosci płci i zapobiegania dyskryminacji. Wiele nie ma, konkretów brak. Ale na tym poziomie pewnie więcej nie da się napisać, poza kilkoma zgranymi formułami. Równość i brak dyskryminacji jest zasadą horyzontalną,…

może partyjkę?

Jak tylko zobaczyliśmy, że Fundacja Przestrzeń Kobiet opracowała i wydała grę planszową, „Krakowski Szlak Kobiet”, od razu zaczęliśmy się starać o udostępnienie jednego z egzemplarzy na potrzeby prowadzonych przez nas zajęć. Otrzymaliśmy go bardzo szybko. Więcej czasu zajęło nam przetestowanie i rozsmakowanie się w poruszaniu na planszy. W końcu przed puszczeniem gry w ruch w…

ulica Sofii Casanovy Lutosławskiej w Poznaniu?

Udało nam się podjąć zbiorową inicjatywę i dziś w imieniu Stowarzyszenia Poznańska Masa Krytyczna, Pracowni Krytyki Feministycznej i Gender Experts złożyliśmy w GEOPOZIE  wniosek o nadanie ulicy Nowa Prusa imienia Sofii Casanovy Lutosławskiej. Dlaczego? Z kilku powodów… i tutaj przywołamy fragmenty wniosku: „W związku z przebudową i nowym zagospodarowaniem terenów dawnej zajezdni tramwajowej przy ulicy Gajowej w…

Zmiennicy

Od 1 do 7 marca 2013 r. Wydział EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego realizował  eksperyment Zmiennicy – zmień swoją życiową rolę. W jego ramach trzy kobiety i dwóch mężczyzn zamieniło się życiowymi rolami i weszło w stereotypowo »męskie« i »kobiece« zawody. Ich zmaganiom towarzyszyły kamery, dzięki czemu nakręcony został dokument, który można było w całości…

zasada równych szans kobiet i mężczyzn_historia

Polityka równych szans kobiet i mężczyzn to jedna z polityk horyzontalnych Unii Europejskiej. Każde państwo członkowskie, a więc także Polska, zobowiązane jest do funkcjonowania w oparciu o przepisy zapobiegające dyskryminacji ze względu na płeć.  Ich podstawą staje się zawarty w 1957 roku Traktat rzymski ustanawiający Wspólnotę Europejską. Polska do Unii Europejskiej wstąpiła 47 lat później, w…

Projektowo_Standard minimum

Standard minimum to wymóg, jaki muszą spełnić wszystkie projekty, których autorzy i autorki chcieliby zdobyć dofinansowanie w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Przestrzeganie zasad standardu ma zapewnić równościową realizację projektu, tak by przez konkursowe sito nie przechodziły projekty ślepe, neutralne czy tylko praktyczne (ich charakterystyka we wpisie: Planowanie projektów równościowych), ale czy rzeczywiście ta się…