szybkie wnioski Pani Redaktor(ki)

Pani Redaktor Katarzyna Kolenda-Zalewska rozlicza księdza Charamsę z krzywd, które wyrządził środowiskom homoseksualnym. Największą krzywdą jest medialny spektakl i wyjazd do „słonecznej Barcelony”. Ważnym aspektem krzywdy jest też  „barczysty Eduardo”. No tak, Szanowna Pani Redaktor, Charamsa jednak powinien poświęcić życie, żyć w hipokryzji, bo inaczej rozdaje prezenty konserwatystom. Czyli jak? Może być gejem, ale „wewnętrznie…