Projektowo_Standard minimum

Standard minimum to wymóg, jaki muszą spełnić wszystkie projekty, których autorzy i autorki chcieliby zdobyć dofinansowanie w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Przestrzeganie zasad standardu ma zapewnić równościową realizację projektu, tak by przez konkursowe sito nie przechodziły projekty ślepe, neutralne czy tylko praktyczne (ich charakterystyka we wpisie: Planowanie projektów równościowych), ale czy rzeczywiście ta się dzieje? Standard minimum działa przede wszystkim na etapie wnioskowania o środki. Oczywiście, wszystko, co wpiszemy we wniosek, musi zostać później zrealizowane. Niestety często jest tak, że wniosek wypełniamy bez wcześniejszych badań. opieramy się tylko na logicznych założeniach. Dlaczego? Z prostej przyczyny – tylko tego, tak naprawdę wymaga od nas opisywany standard.

Gdy szukamy informacji o standardzie minimum, wystarczy w jakąkolwiek wyszukiwarkę internetową wpisać frazy, które odeślą nas do dokumentów określających wymogi standardu: wzór wniosku o dofinansowanie, Instrukcja wypełniania wniosku, Karta oceny merytorycznej, Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poradnik – aktualizacja, Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL. Standard minimum, FAQ – aktualizacja. Niektóre z nich już linkowaliśmy w poprzednich wpisach, inne można łatwo znaleźć na stronach ministerialnych i pobrać w formacie pdf.

Jeśli zaś idzie o sam standard minimum, to jego spełnienie jest dziecinnie proste. Członkowie Komisji Oceny Projektów sprawdzając wasz projekt odpowiedzą na sześć zamkniętych pytań:

  1. Czy projekt zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn dotyczącą obszaru interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć?
  2. Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu?
  3. Czy użyte w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn dane w podziale na płeć dotyczą obszaru interwencji i zasięgu oddziaływania projektu?
  4. Czy działania odpowiadają na nierówności ze względu na płeć istniejące w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu i/lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn?
  5. Czy rezultat(y) są podane w podziale na płeć i/lub wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu?
  6. Czy projekt wskazuje w jaki sposób zostanie zapewnione równościowe zarządzanie projektem?

I teraz najważniejsze: ile odpowiedzi twierdzących musi paść, by projekt spełniał zasadę równości szans? Tylko dwie. Obojętne, na które z sześciu pytań. Mało czy dużo? Wszystko byłoby dobrze, gdyby odpowiedzi twierdzące obejmowały pytania numer 1 i 2. Niestety te najtrudniejsze zadania wcale nie muszą być spełnione, by projekt był zakwalifikowany jako równościowy. Wiele projektów przechodzi bez uprzedniej analizy, wystarczy, że deklarujemy i opiszemy równościowe zarządzanie oraz odpowiednio rozpiszemy działania i rezultaty.

Pewnie, można by uznać, że powyższa opinia jest zaczepna, bo przecież jedno wynika z drugiego, bo bez analizy się nie da zrobić reszty. Niestety, praktyka pokazuje, że się da. Po prostu zamiast analizy robi się założenia, najczęściej oparte na stereotypach, a to niestety dokładnie to samo, co produkowanie projektów neutralnych czy praktycznych – potwierdzających i podtrzymujących stereotypy. Wniosek? Znajdujemy się w punkcie wyjścia.

WAŻNE:

Najważniejsza okazuje się przedprojektowa analiza. O jej sposobach powiadomimy w kolejnym wątku projektowym. Przed nim jeszcze jedno uzupełnienie: wyjątki w których nie stosuje się standardu minimum w projektach POKL:

  1. Jeśli nasze działania wynikają z profilu działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe; np. jesteśmy fundacją działającą na rzecz samotnych ojców; wówczas może odpaść podział beneficjentów na płeć),
  2. Jeśli realizujemy działania pozytywne (działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze interwencji i zasięgu oddziaływania projektu, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych),
  3. Jeśli prowadzimy rekrutację zamkniętą – projekt obejmuje – ze względu na swój zakres oddziaływania – wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie.
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s